Colofon
Fotografie: Guus Mahler
Tekst: Guus Mahler

Op de inhoud van deze website rust het auteursrecht. Het is niet toegestaan (delen van) de inhoud van deze website over te nemen, vermenigvuldigen of te verspreiden op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Al het beeldmateriaal op deze site is vervaardigd door Guus Mahler mits anders is vermeld.

Disclaimer
De inhoud van deze website bestaande uit foto’s en teksten is met grote zorg samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat informatie onjuist of gedateerd is op het moment dat deze wordt geplaatst. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade die voortvloeit uit de inhoud van deze website. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Bronvermelding
Bij het samenstellen van de teksten op deze site worden diverse bronnen gebruikt. Deze bronnen zullen zoveel mogelijk bij de geplaatste teksten worden vermeld. Voor de specificaties die van toepassing zijn op de vuurtorens en lichtopstanden op deze site wordt gebruik gemaakt van onderstaande bronnen:

Koninklijke Marine. HP2 Lichtenlijst Nederland en aangrenzend gebied. Den Haag: Hydrografisch Bureau
Ministry of Defence. Admiralty List of Lights Vol. A-L. Taunton, Somerset: Hydrographic Office

Dankwoord
Aan de totstandkoming van de inhoud van deze website hebben vele instanties en personen een bijdrage geleverd. Ik dank diegenen die mij in al die jaren hebben geholpen bij het verschaffen van toegang tot en informatie over de gefotografeerde vuurtorens en lichtopstanden.