In de haven van Glückstadt waakt een klein wit vuurtorentje over de toegang van de haven. Het torentje vervult de rol van sectorlicht en is enkele jaren geleden opgeknapt waarbij de opengewerkte ijzeren constructie – waarop het lichthuis rust-  vervangen is door een buis.  (foto: juni 2012)